Vietnamese: Covers overview
We show all available covers of this translation, also when a title is published more than once with minor changes only.
The order of the covers is according the local publishing date, which in many cases is not equal to the original French publishing order.

Publisher: Thien-Nga (bootleg edition)
Aterich tham dự thế vận hội [12] (1973) Átêrích và Ôbêlích tim lại Thũng Tiễn Vãng [13] (1973)

Publisher: Unknown (bootleg edition)
A.Tâ.Rich, Pa.No.Ra.Mich Trong Tay Quan Thu [1] (1987)

Publisher: SachMangNon (bootleg editions)
At-te-rich va lao thay boi [19] (1989) Asterix Chiec Khien Ac.Vec.No [11] (1989) 3 parts, A4 format

Publisher: NhaXuatBanTre (bootleg editions)
Asterix o xu tay ban nha [14] (1989) three parts, format A4 Asterix Doi thu dang so & Asterix chien thang khong can suc manh [12] (1993) two parts, 13x19cm Attêrit cuoc tranh tai hap dan & Attêrit nguoi hung ciac bau [4] (1993) two parts, 13x19cm

Publisher: Phu Nu (bootleg editions)
Chang Axtêrix nguoi Gô loa [1] (1993)  Part II Axtrêrix Va- Cái Nô'i [13] Obelix va cong ty [23] Axterix va tran quyet chien [7] Vuot dai duong [22] Cai liem vang [2] Hoàng dẽ Xẽda [21]

Publisher: Kim Đồng, Hanoi, Vietnam.
Astérix người Gaulois [1] (1999) Lưỡi hái vàng [2] (1999) Astérix và người Goths [3] (1999) Đấu sĩ  Astérix [4] (1999) Chuyến đi vòng quanh xứ Gaule của Astérix   [5] (1999) Astérix và Nữ hoàng Cléopatre [6] (announced 1.2019) Astérix làm lính La Mã [10] (announced 1.2019) Vùng đất thần thánh [17] (announced 1.2019)

Go back...