a jeho prátelé (Czech)

asterix
Malý válecník bystrého rozumu, všemi mastmi mazaný. Bez váhání mu muže být svereno jakékoli nebezpecné poslání. Asterix cerpá svoji nadlidskou sílu z kouzelného nápoje druida Panoramixe...
panoramix
Panoramix Ctihodný vesnický druid, sbírá jmelí a varí kouzelné lektvary. Jeho nejvetším úspechem je kouzelný nápoj, který dodává nadlidskou sílu. Panoramix má ovšem v zásobe ješte jiné recepty...
assurancetourix
Trubadix je bard. Mínení o jeho talentu se ruzní. On sám se pokládá za geniálního, všichni ostatní ho pokládají za nemožného. Ale když zrovna nic neríká, je to veselý a oblíbený spolecník...
obelix
Obelix nerozlucný Asterixuv prítel, je povoláním dodavatel menhiru a miluje divocáky. Je kdykoli pripraven všeho nechat a následovat Asterixe do nových dobrodružství, hlavne když v nich budou divocáci a porádné rvacky
abraracourcix
Majestatix nácelník kmene. Je to odvážný ale i rozvážný starý válecník. Jeho lidé si ho váží a neprátelé se ho obávají. Majestatix se bojí jen jednoho: že mu spadne nebe na hlavu, ale jak sám ríká: "Tak hned to ješte nebude!"