Asterix speaks Galician (Galego) - Spain


Click here for covers overview
Click for covers overview


Translator(s)
Eduardo Blanco-Amor [1][16], Juan Blanco-Amor (Mas-Ivars)
Marisa Guerra Canizo [15][7], Antonio Pichel (Editorial Galaxia)
Valentín Arias, Isabel Soto, Xavier Senín (Salvat)
Obelix's Motto
¡Están tolos estes Románs!
Están tolos, estes Romanos! (Salvat)
Links
www.editorialgalaxia.es , publisher.
Info
wikipedia: Galician language
wikipedia: Asterix Galician
Asterix Galician on the map
Asterix in Galician
Publisher: Mas-Ivars Editores.
The oldest translation by different translators. Note the difference in the title for [7].

 1. A loita dos xefes [7] (1976)
 2. Asterix e Cleopatra [6] (1976)
 3. Asterix e os Normandos [9] (1976)
 4. Asterix lexionario [10] (1976)
 5. Asterix na Helvecia [16] (1977)
 6. Asterix o Galo [1] (1977)
 7. Asterix e os Godos [3] (1978)
 8. Asterix e a fouce de ouro [2] (1978)

T. J. Kinne remarks: On the title page of "Asterix e Cleopatra", the sentence "A maior aventura xamais dibuxada" was misspelled ("jamais") - all the albums carry a sticker with the right spelling over the wrong one.

Estamos no ano 50. A Galia enteira está ocupada polos románs... ¿Toda? ¡Non! Unha aldea poboada por irredutibles galos ainda resiste e sempre ao invasor. E a vida non é foada pra as garnicións de lexionarios románs nos reducidos campamentos de Babaórum, Acuárium, Laudánum e Petibónum...

Publisher: Editorial Galaxia - Grijalbo-Dargaud
Xa aparecidos:

 1. A cizaña [15] (1992)
 2. O combate dos xefes [7] (1992)
 3. Astérix Nos Xogos Olímpicos [12] (1996)
 4. A Gran Travesia [22] (1996)
 5. Astérix Gladiador [4] (1996)
 6. Astérix o galo [1] (1996)
 7. Astérix en Hispania [14] (1997)
 8. Astérix e Cleopatra [6] (1997)
 9. Astérix na terra dos bretóns [8] (1997)
 10. Astérix, Os loureiros do César [18] (1997)
 11. Astérix, O fouciño de ouro [2](1998)
 12. Astérix, Na terra dos Belgas [24] (1998)
 13. Astérix, A volta á Galia [5](1998)
 14. Astérix, O regalo do César [21] (1998)

Additions by Frederic Garriga Xifre and María Xesús Bello Rivas.

Estamos no ano 50 antes de Xesucristo. Toda a Galia está ocupada polos romanos... ¿Toda? ¡Non! Unha aldea poboada por irreductibles galos resiste aínda e decote ó invasor. E a vida non é doada para as gornicións de lexionarios romanos dos campamentos fortificados de Babaorum, Aquarium, Laudanum e Petitbonum...

Publisher: Salvat
From 2013 published under Edicions Xerais

 1. O gran foxo [25] (2008)
 2. A odisea de Astérix [26] (2008)
 3. O fillo de Astérix [27] (2008)
 4. O Aniversario de Astérix e Obélix [34] 'O Libro de Ouro' (10.2009)
 5. Astérix o Galo [1] (11.2010)
 6. O fouciño de ouro [2] (11.2010)
 7. Astérix e os Pictos [35] (10.2013)
 8. Asterix e os Godos [3] (5.2015)
 9. Astérix Gladiador [4] (5.2015)
 10. O papiro do César [36] (10.2015)
 11. A volta á Galia [5] (6.2016)
 12. Astérix en Italia [37] (10.2017)
 13. Astérix e Cleopatra [6] (2018)
 14. O combate dos xefes [7] (2018)
 15. Astérix en Britania [8] (2019)
 16. A Filla de Vercingetórix [38] (10.2019)
 17. Astérix e os Normandos [9] (10.2020)
 18. Astérix nos xogos olímpicos [12] (5.2021)
 19. Astérix e o grifón [39] (10.2021)

First three titles in one volume.

Estamos no ano 50 antes de Cristo. Toda a Galia está ocupada polos Romanos... Toda? Non! Unha aldea poboada por irreductibles Galos aínda segue resistindo ao invasor. E a vida non é doada para as gornicións de lexionarios romanos nos reducidos campamentos de Babaórum, Aquárium, Laudánum e Petibónum...

Last update of this page: 04 November 2021