Asterix speaks Japanese (Nihongo 日本語) - Japan


Click here for covers overview
Click for covers overview


Translator(s)
Dr. Kouji Nishimoto 西本晃二, Dr. Shunichi Niikura 新倉俊一, Dr. Shuichi Matsubara 松原秀
Info
wikipedia: Japanese language
Asterix Japanese on the map
Asterix in Japanese
Publisher: Futabasha, Tokyo, Japan.

  1. アステリックスの冒険 / Asuterikkusu no bôken [1] (1974)
  2. 黄金の鎌 / Ôgon no kama [2] (1974)
  3. アステリックスとゴート族 / Asuterikkusu to gôtozoku [3] (1974)

Toki wa kigenzen 50-nen. Gariya zendo wa Rômajin no senryô suru tokoro to natta ... ga hatashite zendo dattarô ka ? Non ! Hitotsu no mura, fukutsu no Gariyajin-tachi no mura dake ga, izen toshite shinryakusha ni taisuru teikô o tsuzukete ita. Sono tame Babaôrumu, Akuariumu, Raudânumu ya Puchibônumu ni chûton suru Rôma-gundan no heishi- tachi wa makura o takaku shite nemurenakatta ...

時は紀元前50年 ガリ ヤ全土はローマ人の占 領するところとなった・・・が はたして全土だったろうか? ノン!一つの村不屈のガリヤ人たちの村だけが 依然として侵略者に対する抵抗を続けていた そのため ババオールム アクアリウム ラウダーヌムやプチボーヌムに駐屯するローマ軍団の兵士たちは枕を高くして眠れなかった・・・


Last update of this page: 10 November 2023