Asterix speaks Mundart - Saarländisch - Germany


Click here for covers overview
Click for covers overview


Translator(s)
Karin Peter & Horst Lang, Edith Braun
Obelix's Motto
Die hann doch e Schdisch, de Reemer!
Die hann doch e Gnall, de Reemer!
Links
mundart titles, and concise overview.
Info
wikipedia: Saarland#Language
Asterix Mundart - Saarländisch on the map
Asterix in Mundart - Saarländisch
Publisher: Ehapa Velaach, Stuttgart.
"Rheinfränkisch" and "Moselfränkisch" combined.

  1. Em Asterix sei groosi Tuur [26] (9.2000) /28/
  2. Asterix im Armviehteaader [4] (10.2001) /46/
  3. Die Sischel vun Gold [2] (5.2007) /62/

'Asterix uff saarlännisch. Goscinny unn Uderzo losse de Asterix schwäddse wiem de Schnawwel gewaggs iss.' Schdellder vòòr, mer wääre im Jòhr 50 v.Chr. Gans Galje iss vin de Reemer beseddsd. Beinäggschd. Weil in somme glääne Därfsche am Golleschdään dòò lääwe noch e paar schdolse Galjer, denne wo nidd beisekumme iss. Die reemische Leschjonnääre, wo in ihre Kaschdelle vun Blaskistellum unn Hunnorincum unn Pepicum unn Graesaubacchum hugge, hann em Deiwel sei Huddel mid denne gallische Gluddskäbb.

Last update of this page: 09 November 2023