Asterix speaks Mundart - Hunsrücker Platt - Germany


Click here for covers overview
Click for covers overview


Translator(s)
Gudrun Drexler
Obelix's Motto
Deij honn se nimme all, deij Römer!
Links
mundart titles, and concise overview.
Info
wikipedia: Hunsrückisch
Asterix Mundart - Hunsrücker Platt on the map
Asterix in Mundart - Hunsrücker Platt
Publisher: Egmont Ehapa

  1. De Zukunftsgugger [19] (4.2006) Beijschelsche /59/

Asterix off Hunsrigger Platt: Mir befinne uns im Mohr fuffzisch vor Chrisdus. Ganz Gallie ess vunn de Römer besezzd... Ganz Gallie? Nää, Peifedeggel! Ää Doaf, bevelgert vun kluzzkebbije Gallier, heat net off, dem Inndringling gradselääd Wirrerschdand se leisde. Unn det Leewe ess net leischd fa die römije Legionäre, deij wo als Besazzung in dene befesdischde Laacher Katzeloch, Uwaschdeen, Schabbach und Simmere leije...

Last update of this page: 09 November 2023