Asterix speaks Vietnamese (Tiếng Việt) - Vietnam


Click here for covers overview
Click for covers overview


Translator(s)
Anh Thu (Kim Dong, 1999), Vu Van Dai (Kim Dong, 2019)
Links
www.nxbkimdong.com.vn , Kim Dong, publisher.
Info
wikipedia: Vietnamese language
Asterix in Vietnamese
Publisher: Thien-Nga (bootleg edition)
Black & white edition.

 1. Aterich tham dự thế vận hội [12] (1973)
 2. Átêrích và Ôbêlích tim lại Thũng Tiễn Vãng [13] (1973)

Publisher: Unknown (bootleg edition)
Editor unknown, in several booklets, very poor B&W quality, very poor paper, format 13x19cm.

 1. A.Tâ.Rich, Pa.No.Ra.Mich Trong Tay Quan Thu [1] (1987)

Publisher: SachMangNon (bootleg editions)

 1. At-te-rich va lao thay boi [19] (1989)
 2. Asterix Chiec Khien Ac.Vec.No [11] (1989) 3 parts, A4 format

Publisher: NhaXuatBanTre (bootleg editions)

 1. Asterix o xu tay ban nha [14] (1989) three parts, format A4
 2. Asterix Doi thu dang so & Asterix chien thang khong can suc manh [12] (1993) two parts, 13x19cm
 3. Attêrit cuoc tranh tai hap dan & Attêrit nguoi hung ciac bau [4] (1993) two parts, 13x19cm

Publisher: Phu Nu (bootleg editions)

 1. Chang Axtêrix nguoi Gô loa [1] (1993) Part II
 2. Axtrêrix Va- Cái Nô'i [13]
 3. Obelix va cong ty [23]
 4. Axterix va tran quyet chien [7]
 5. Vuot dai duong [22]
 6. Cai liem vang [2]
 7. Hoàng dẽ Xẽda [21]

All drawings are redone, much less quality than the original.
Info from Yann, Jelle de Ruyter, Huub, Walter, and Luk Haas.

Publisher: Kim Đồng, Hanoi, Vietnam.

 1. Astérix nguoi Gaulois [1] (1999) 2019
 2. Luoi hái vàng / Chiếc liềm vàng [2] (1999) 2019
 3. Astérix va nguoi Goths [3] (1999)
 4. Dau si Astérix [4] (1999)
 5. Chuyến đi vòng quanh xứ Gaule của Astérix [5] (1999)

Three more titles (see below) were announced, but have never been issued.

Astérix và Cleopatra
Trận đâù của thủ lĩnh
Astérix với Bretons

Năm 50 trước Công Nguyên. Toàn bộ xứ Gaule (tiền thân của nước Pháp · ND) bị quân La Mã chiếm đóng... Toàn bộ ư? Không đâu! Một ngôi làng với những người dân Gaulois bất khuất vẫn kháng chiến chống lại quân xâm lược. Và cuộc sống của những đội quân La Mã đồn trú trong các trại Babaorum, Aquarium, Laudanum và Petitbonum không hề được yên...

Last update of this page: 02 June 2019