A few of the Gauls (Creole-Antillean)

asterix
MÉ LI, ASTÉRIX A ROUN VAYAN TIMAL DJOK É DÉBROUYA TOUBÒNMAN. A U OUNSO YÉ KA VOYÉ DIVAN TOUT DANJÉ, MÉ, SI LI GEN TOUT SA FORS-A, A PAS PANORAMIX, KI SA KOU YÉ KÉ DI OUN "DRUID" KA BA-LI BWÈ SO DITÉ-MAJIK.
panoramix
PANORAMIX, ON VIÉ GANGAN-FEY PÉYI-A KONN KÉYI FEY-BWA POU'L FÈ DITÉ-MAJIK. SA LI KONN PRÉPARÉ PLIBIEN-AN SÉ ON CHODIÈ DITÉ L'AP BAY NENPOT MOUN KA BWÈ'L PLIS FOS. MÉ LI KONN FÈ PLIS BAGAY ANKO.
assurancetourix
BALAKADRIX, SÉ ON CHANTEU-MUZUSIEN. TOUT MOND' PA DAKOR POUR DIR SI LU BON, SI LU PA BON. DAPRÉ MUSIEU LUMENM, SÉ ON JÉNI LU YÉ. LARES MOND' KA PANSÉ PA TINI NON POU BAIL-LI. TOUTFWA-ZÉ-KANT L'HEUR I KA PÉ, YO KA TROUVÉ-LU BIEN AGRÉAB.
obelix
OBÉLIX, BAG É DWET AVÈ ASTÉRIX, TRAVAY A-Y SÉ CHAYÉ MENHIR ALÉ BA MOUN KA MANDÉ. SA I PUS ENMÉ, SÉ MANJÉ KOCHON-MAWON, ÉPI RANTRÉ ADAN TOUT TJOKÉ-VARÉ. OBÉLIX PARÉ POU LADJÉ TOUSA I KA FÈ POU SUIV ASTÉRIX ADAN TOUT ALÉ-VINI KA PRÉZANTÉ. I NI ON KONPANGN, IDÉFIX, SEL CHIEN ÉKOLOJIK PADAVWA I KA PLÉRÉ GWODLO DÉPI I VWÈ MOUN KA KOUPÉ ON PIÉBWA.
abraracourcix
MAJORIX, AN FINAL DI KONT, SÉ LI KI CHEF VILAJ-LA, KOK-DJENM TOUBONNMAN, BRAV KON BRAV KA FET, MEN PÉTÉCHO KON PA NI, TOUT SÉ BOUG-LI A KA POTÉ RESPÉ BA VIÉ GÉRIÉ-A I YÉ A EKJIS LÈNMI'Y KI LÈNMI'Y PÈ'Y. MAJORIX PÈ ONSEL BAGAY : SIEL-LA TONBÉ ANLÈ TET-LI, MEN KON LIMENM KA DI :"SÉ POKO POU DÈMEN."