Asterix speaks Scottish Gaelic (Gàidhlig) - Scotland


Click here for covers overview
Click for covers overview


Translator(s)
Peader Morgan
Raghnaid Sandilands [35]
Links
scotlandsmusic.com , old publisher, also sells books
dalenalba.com , new publisher
Info
wikipedia: Scottish Gaelic language
Asterix in Scottish Gaelic
Publisher: Taigh na Teud, Scotland.

  1. Asterix an Ceilteach [1] (1989)

'S e a' bhliadhna 50RC. Tha a' Ghall air fad fo smachd nan Romanach. Uill, chan eil air fad... Tha aon bhaile beag Ceilteach fhathast gun striochdadh don luchd-ionnsaigh. Agus chan eil beatha shocair aig na saighdearan Romanach anns na campaichean daingnichte Spaghettium, Pizzaium, Lasagnium agus Caoluseum...

Publisher: Dalen, Wales.

  1. Asterix ann an dùthaich nan Cruithneach [35] (10.2013)
  2. Asterix agus an Cealgaire [15] (30.6.2014)
  3. Asterix Agus Corran an Òir [2] (2014)
  4. Asterix an Gladaidheatair [4] (10.2015)
  5. Asterix Agus Na Sasannaich [8] (10.2015)
  6. Asterix agus Cleopatra [6] (2018)
  7. Asterix an Saighdear Romanach [10] (2018)
  8. Asterix Aig Na Geamannan Oilimpigeach [12] (2019)
  9. Asterix agus Crun Cheusair [18] (10.2020)

'S e a' bhliadhna 50R.C. Tha a' Ghall gu lèir fo smachd nan Ròmanach. Uill, chan eil buileach... Tha aon bhaile beag ann fhathast far a bheil Galliach smiorail gun gèilleadh dan luchd- ionnsaigh. Agus chan eil beatha fhurasta aig na saighdearan Ròmanach a tha a' cumail geàrd air na campaichean daingnichte – Balgbuachrum, Cùlantsòfum, Hòdrumentum agus Hìdrumentum ...

Last update of this page: 24 September 2020