Asterix speaks Scottish Gaelic (Gàidhlig) - Scotland


Click here for covers overview
Click for covers overview


Translator(s)
Peader Morgan
Raghnaid Sandilands [35]
Links
scotlandsmusic.com , old publisher, also sells books
dalen.scot , new publisher
Info
wikipedia: Scottish Gaelic language
Asterix Scottish Gaelic on the map
Asterix in Scottish Gaelic
Publisher: Taigh na Teud, Scotland.

 1. Asterix an Ceilteach [1] (1989)

'S e a' bhliadhna 50RC. Tha a' Ghall air fad fo smachd nan Romanach. Uill, chan eil air fad... Tha aon bhaile beag Ceilteach fhathast gun striochdadh don luchd-ionnsaigh. Agus chan eil beatha shocair aig na saighdearan Romanach anns na campaichean daingnichte Spaghettium, Pizzaium, Lasagnium agus Caoluseum...

Publisher: Dalen, Wales.
"An t-úghdar Rene Goscinny, An dealbhadair Albert Uderzo"

 1. Asterix ann an dùthaich nan Cruithneach [35] (10.2013)
 2. Asterix agus an Cealgaire [15] (30.6.2014)
 3. Asterix Agus Corran an Òir [2] (2014)
 4. Asterix an Gladaidheatair [4] (10.2015)
 5. Asterix Agus Na Sasannaich [8] (10.2015)
 6. Asterix agus Cleopatra [6] (2018)
 7. Asterix an Saighdear Romanach [10] (2018)
 8. Asterix Aig Na Geamannan Oilimpigeach [12] (2019)
 9. Asterix agus Crun Cheusair [18] (10.2020)
 10. Asterix agus Trod nan Treubh [7] (11.2021)
 11. Asterix agus am Fiosaiche [19] (12.2023, announced)

'S e a' bhliadhna 50R.C. Tha a' Ghall gu lèir fo smachd nan Ròmanach. Uill, chan eil buileach... Tha aon bhaile beag ann fhathast far a bheil Galliach smiorail gun gèilleadh dan luchd- ionnsaigh. Agus chan eil beatha fhurasta aig na saighdearan Ròmanach a tha a' cumail geàrd air na campaichean daingnichte – Balgbuachrum, Cùlantsòfum, Hòdrumentum agus Hìdrumentum ...

Last update of this page: 17 December 2023