Asterix speaks Burgenland Croatian (gradišćanskohrvatski jezik) - Austria


Click here for covers overview
Click for covers overview


Translator(s)
Agnjica Schuster
Info
wikipedia: Burgenland Croatian
Asterix Burgenland Croatian on the map
Asterix in Burgenland Croatian
Publisher: Izvori-HKD
Burgenland Croatian is a regional variety of the Chakavian dialect of the Croatian language spoken in Austria, Hungary, the Czech Republic and Slovakia

  1. Asterix gladijator [4] (1995)
  2. Asterix u Španjolskoj [14] (1998)
  3. Asterix i Kleopatra [6] (2001)

Pišemo 50. Ljeto pred Kristušem. Rimljani su osvojili cijelu Galiju. Zaistinu cijelu? Ne! Jedno seoce tvrdoglavih Galov-bučnjakov se još svenek suprotstavlja okupatoru. Zato nije lako rimskim legionarom, ki su štacionirani u okolinšni garnizona i neprijateljski tvrdjava Aquariuma, Babaoruma, Laudanuma i Maloga Bonuma...

Last update of this page: 09 November 2023