Asterix speaks Wallon Liégeois (Walloon) - Belgium


Click here for covers overview
Click for covers overview


Translator(s)
P-H. Thomsin
Links
publisher Noir Dessin
Info
Translated in Eastern Walloon, city of Liège
wikipedia: Walloon language
Asterix Wallon Liégeois on the map
Asterix in Wallon Liégeois
Publisher: Noir Dessin Production, Belgium

  1. Astérix amon lès Bèljes [24] 12.2022

Nos-èstans 50 ans divant Jèzu-Cri. I-n-a dès Romins tot-avå l'Gôle... Tot-avå? Nonna! I-n-a-st-on viyèdje di corèdjeûs Gôlwès qui n' si lèyèt nin adîre dès poûris sôdårds d' a Cézâr. Po lès léjionêrs, I n' fêt nin åhèye viker divins lès rèscoulés camps di Babaorum, Aquarium, Laudanum èt Petitbonum...

Last update of this page: 10 November 2023